Techninė informacija

Mes nekopijuojame kitų produktų ar prekių ženklų. Juos kuriame, konstruojame ir gaminame patys. Tokiu būdu užtikriname kokybę ir tikslų įgyvendinimą visų ISO standartų reikalavimų, ir įgyvendiname mūsų pagrindinius tikslus – kurti pasitikėjimą. Kiekviena dalimi.

„EGT“ produktų bandymai:

  • bendradarbiaujame tik su ES akredituotomis laboratorijomis
  • nuolat atliekame pagrindinių produktų grupių bandymus, laikydamiesi ES patvirtintų metodų reikalavimų
  • matuojame trinties koeficientą
  • atliekame nusidėvėjimo bandymus
  • matuojame minimalią ir maksimalią stabdymo temperatūrą
  • poveikio stabdžių diskams bandymai
  • vibracijos bandymai
  • paviršiaus apdorojimo bandymai
  • konstrukcijos vertinimas, idant atitiktų originaliai įrangai taikomus reikalavimus
  • tepalo lygio ir kokybės matavimai
testing1
testing2
testing3